วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

กิจกรรมที่ 2

ให้นักศึกษาสร้างลิงก์ด้านข้างของบล็อก โดยการเพิ่มลิงก์ ในรายวิชาที่นักศึกษาสอนนักเรียนให้เพิ่มอย่างน้อย 5 รายการหรือมากกว่าเพิ่อใช้เป็นการค้นคว้างานที่สอน กลุ่มสาระ 8 วิชา อีกทั้งตกแต่งบล็อกให้สวยเพื่อจะได้ให้คะแนน


ไม่มีความคิดเห็น: