วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

Vdeo นำเสนอการสร้าง Gmail และ Blog

                                                      
การสร้างบล็อกพบว่านักศึกษาบางท่านตามไม่ทัน ของให้นักศึกษาเปิด VDEO ดังข้อ1และข้อ2

1. เข้า Google.co.th เพื่อสมัคร Gmail  รายละเอียดให้นักศึกษา เปิด VDEO การสมัคร Gmail โดยใช้ Mouse กดลง VDEO การสมัคร      

     Gmail.com      VDEO การสมัคร Gmail.com

2. การสร้างบล็อก ใช้โปรแกรม Blogger.com เมื่อได้ บล็อกของนักเรียนจะตามด้วยนามสกุล  .blogspot.com  ศึกษาดู VDEO

     VDEO นำเสนอการสร้างบล็อก Blogger.com

ไม่มีความคิดเห็น: