วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ผลจากการทำบล็อก

อาจารย์ได้ตรวจดูบล็อกตามที่ทุกคนได้ส่งที่อยู่แล้วปรากฏว่าส่วนใหญ่ จะต้องปรับปรุง ดังนี้

1.พื้นสีไม่ควรใช้สีเข้ม '

2.บางคนหัวบล็อกยังไม่มี

3.บางคนผู้ติดตามไม่มีอาจารย์ไม่สามารถใส่ผู้ติดตามได้ควรสร้างส่วนติดตามใหม่

4.บางคนใส่พื้นหลังกราฟิกมากเกินไป

   อาจารย์อภิชาติ วัชรพันธุ์

ไม่มีความคิดเห็น: