วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

การจัดทำบล็อกหรือ Weblog.blogspot.com

รูปแบบของบล็อกที่ดี
ผู้จัดทำต้องสร้างบล็อกตามที่ตนเองต้องการและต้องคำนึงสิ่งต่อไปนี้
1.พื้นหลังไม่ควรที่จะใช้สีเข้ม
2.ตัวอักษรต้องอ่านได้ชัดเจน
3.กราฟฟิกหรือลูกเล่นภาพเคลื่อนไหวไม่ควรที่จะมีมากเกินไป
4.ควรสวยสุดตามและเหมาะสมกับสายตา

ไม่มีความคิดเห็น: