วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2553

เตรียมข้อมูลสัปดาห์ต่อไป

ให้นักศึกษาเตรียมข้อมูลดังนี้
1. ออกข้อสอบที่นักศึกษาทำงานกรณีเป็นครูผู้สอน  หากเป็นนักศึกษาที่ทำงานในสำนักงานออกแบบความพึงพอใจของวผู้เข้ารับบริการ  อย่างน้อย 5 ข้อหรือประเด็น
2. ให้นักศึกษานำภาพกิจกรรมอย่างน้อย 5-10 ภาพเตรียมนำเสนอเป็น E-book
3. หากอ่านแล้วประสานเพื่อน ๆ  ที่ติดภารกิจงาน

6 ความคิดเห็น:

ป.บัณฑิตบริหาร53 กล่าวว่า...

สวัสดีค่ะอาจารย์

ต้อย กล่าวว่า...

สวัสดีค่ะอาจารย์ ไม่ทราบว่างานที่ส่งครบหรือยังคะ

ป.บัณฑิตบริหาร กล่าวว่า...

สวัสดีค่ะอาจารย์

ป.บัณฑิต บริหาร กล่าวว่า...

สวัสดีค่ะ อาจารย์
Merry X'Mas and happy new year นะคะ

หนูได้นำวิธีการสอนทำ blog ไปสอนให้นักศึกษา
ที่วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสงทำด้วยค่ะ สนุกสนานมาก
นักศึกษาชอบโดยเฉพาะการทำภาพด้วย slide.com และหนูก็ให้เว็บที่จัดทำรูปสวยๆ คือ www.loonapix.com แล้วก็จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ประโยชน์จาก blog ค่ะ
ขอบคุณ อาจารย์ที่ให้ความรู้ใหม่ๆ ค่ะ

ป.บัณฑิตบริหาร กล่าวว่า...
ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ
ป.บัณฑิตบริหาร กล่าวว่า...

สวัสดีครับอาจารย์ ผมจะพยายามอย่างเต็มที่ มีอะไรผิดพลาดอาจารย์โปรดบอกด้วย