วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2553

คำแนะนำจากอาจารย์ รายงานการตรวจบล็อกของนักศึกษา

        ผลจากการตรวจพบว่ามีอยู่บางบล็อกยังไม่เพิ่มเติมยังอยู้เหมือนเดิม  หากยังทำบล็อกไม่ได้ปรึกษาผู้รู้ เพื่อนนักศึกษาหรืออาจารย์ผู้สอน กิจกรรมแต่ละกิจกรรมอยู่แต่ละบทความ ถ้าเป็นกิจกรรม นักศึกษาส่งงานให้เขียนตามชื่อกิจกรรมเช่น กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 เป็นต้น
       และอีกอย่างหนึ่ง  เขียนข้อความลงในบล็อกก่อนเผยแพร่ให้ตรวจสอบภาษาไทยให้ถูกต้อง 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

ไม่มีความคิดเห็น: